Старозагорска област втора по заплати

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1165 лв., като съответно за месец юли тя е 1153 лв., за август – 1147 лв. и за септември – 1195 лева.

В сравнение с останалите области на страната, Старозагорска област е на второ място по показателя средна работна заплата след област София - столица, където тя е 1704 лв.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 10.4% и „Строителство“ – с 9.1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 2.8%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.3%, като в обществения сектор нарастването е с 4.7%, а в частния – с 6.4%.

Използвани са данни от НСИ, Териториално бюро-Югоизток