Социологическо проучване изследва живота на българина при COVID-19

"Историческо време! Как живеем в епохата на COVID-19?" е темата на социологическо проучване, което има за цел да провери житието и битието на българите по време на пандемията.

Изследването е инициирано от екип, с ръководител социологът Георги Георгиев и технически организатор Димитър Русев. Идеята е да се съберат данни, за да може обществото да се запознае с „българския гражданин по време на извънредно положение и изолация“, чийто профил в най-общи щрихи може да бъде фиксиран количествено на основата на отговорите, на въпросите, включени в анкетата.

Реализацията на социологическото изследване е чрез онлайн платформа, което е единствено възможно в това необичайно време на физическа и социална изолация.
Проучването е напълно анонимно и се финансира със собствени средства.

Всеки може да участва в проучването, като отговори на въпросите, които са качени в онлайн платформата на адрес: https://glasuvai.bg/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%82/
Екипът, с ръководител Георги Георгиев, е реализирал множество проучвания.
Последното бе през 2019 година, когато на територията на Варна проведе първото социологическо проучване, касаещо конфликтността сред учащите. Тогава емпиричното социологическо проучване бе втория модул в проекта "Да надмогнем конфликта в себе си и с другите", на СНЦ "Културно пространство, съвместно с дирекция "Превенции" към община Варна.
То обхвана 350 ученици между 14 и 18 години от варненски средни училища. Основната извадка е двустепенна на лотариен принцип по училища и по паралелки в тях, с равен дял по класове - 8, 9, 10 и 11 клас.

"Историческо време! Как живеем в епохата на COVID-19?" е темата на социологическо проучване, което има за цел да провери житието и битието на българите по време на пандемията.
Изследването е инициирано от екип, с ръководител социологът Георги Георгиевь и технически организатор Димитър Русев. Идеята е да се съберат данни, за да може обществото да се запознае с „българския гражданин по време на извънредно положение и изолация“, чийто профил в най-общи щрихи може да бъде фиксиран количествено на основата на отговорите, на въпросите, включени в анкетата.
Реализацията на социологическото изследване е чрез онлайн платформа, което е единствено възможно в това необичайно време на физическа и социална изолация.
Проучването е напълно анонимно и се финансира със собствени средства.
Всеки може да участва в проучването, като отговори на въпросите, които са качени в онлайн платформата на адрес: https://glasuvai.bg/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%82/
Екипът, с ръководител Георги Георгиев, е реализирал множество проучвания. Последното бе през 2019 година, когато на територията на Варна проведе първото социологическо проучване, касаещо конфликтността сред учащите. Тогава емпиричното социологическо проучване бе втория модул в проекта "Да надмогнем конфликта в себе си и с другите", на СНЦ "Културно пространство, съвместно с дирекция "Превенции" към община Варна. То обхвана 350 ученици между 14 и 18 години от варненски средни училища. Основната извадка е двустепенна на лотариен принцип по училища и по паралелки в тях, с равен дял по класове - 8, 9, 10 и 11 клас.