8180 лева на 54 души разпредели като финансова помощ Комисията по социално подпомагане към КНСБ в „Арсенал“ АД на своето първо заседание, което се проведе през месец май. Таванът на еднократната финансова подкрепа за тази година е 200 лева и се предоставя за скъпоструващи лечения или оперативни интервенции. Размерът на максималната отпусната сума зависи от определения за целта бюджет, според постъпленията в синдикалната организация. За 2020-а общият размер на заложените средства за социално подпомагане на работници и служители по линия на КНСБ в „Арсенал“ е 30 297 лева. Финансова помощ в размер на 100 лева получават и семействата на починали.

„През 2019 година сме подкрепили нуждаещи се арсеналци с общо 38 000 лева, а от миналата година до този момент сме подпомогнали наши колеги за възстановяването на техните домове - двете къщи в Горно Изворово и Ветрен, които пострадаха при възникнали пожари“, съобщи Атанас Бозов, председател на КНСБ в дружеството.

Според председателя на Комисията по социално подпомагане Мария Мазнева, до месец май са били подадени 79 молби, от които са одобрени 54. Всяка една молба е била предварително разгледана в съответния завод и е подписана от председателя на синдикалната организация там. Одобрението става строго регламентирано съгласно Павилника за работа на Комисията към КНСБ. 25-те молби, които са били върнати на този етап, не са били в съответствие с всички необходими изисквания.

„Нашата работа е свързана най-вече с това да подпомагаме трайно болни хора – коментира Мазнева. - Комисията разглежда молби и отпуска средства на хора, които имат тежки заболявания, предстоят им животоспасяващи операции или скъпоструващи лечения - изобщо за лечение, свързано с много разходи от тяхна страна. Молбите трябва да бъдат придружавани и от съответните документи“. По думите й, работата на синдиката се изразява не само с финасова подкрепа, а да „извади“ добротата, която съществува във всеки човек, да предизвика желанието на хората да подкрепят свои колеги в трудни моменти.

От КТ „Подкрепа“ в „Арсенал“ твърдят, че не връщат молби за помощ, които отговарят на условията. Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа” в дружеството води последователна политика за подкрепа на своите членове и тези, които са присъединени.

Комисията по социално подпомагане работи по Правилник, одобрен от Фирмения синдикален съвет. Съгласно залегналите правила, се изискват необходимите документи за получаване на помощ и сумата, която може да бъде изплатена, като максималният размер засега е 300 лева. При тежки случаи и значително по-големи разходи, направени от хората, се отпускат и допълнително повече средства.

Предварителен бюджет за помощите в синдиката не правят, тъй като не се знае колко и какви молби ще постъпят. Съгласно Кодекса на труда и Колективно-трудовия договор в дружеството, средствата, постъпващи от присъединилите се към КТД работници и служители, се разпределят пропорционално на членския състав на двата синдиката и се превеждат в отделна сметка, която „Подкрепа“ използва за социални помощи. Ако молбите се окажат повече и парите по тази сметка не достигат, се гласува разликата да бъде покрита от разплащателната сметка на ФСО на КТ „Подкрепа“.

"Върнати молби, отговарящи на условията, няма", коментира председателят на синдиката Любомир Лалев. През последните 4 години Комисията е върнала 4 молби – по една на година, като те са били на хора с леки диагнози и без документи за финансови разходи. Освен помощите за боледуване, със 100 лева се подпомагат семействата на починали членове на синдикалната организация.

От две години „Подкрепа” в „Арсенал” прилага практиката да се подпомагат с ваучери семействата с новородено дете, като е въведено правилото ваучерът да се предоставя при минимум 1 година членство в синдикалната организация. От синдиката допълват, че те винаги са готови да откликнат на проблемите на своите членове с подкрепа и съдействие, защото един от основните принципи на синдикализма е именно Солидарността.