Сериозни проблеми пред розопроизводителите

Много от дестилериите отказват да участват в предстоящата кампания по изкупуване и преработка на розовия цвят тази пролет, защото имат финансови затруднения. Трудностите в бранша се допълват и от непласираните огромни количества розово масло, което залежава в трезорите. Така пред розопроизводителите се очертават сериозни проблеми .
По думите на розопроизводителите в землището на община Гурково няма яснота дали ще бъде изкупен цветът им за тази година, нито кои от дестилериите ще изкупуват розовия цвят.
"Ще има консултативен съвет по маслодайната роза до края на месеца, имаме предложения, които ще бъдат внесени от председателя на асоциацията Христо Николов. Надяваме се да бъдат приети тези предложения, защото маслодайната роза иска своето поддържане и започва още от февруари да се поддържа. Но производителите нямат ясно решение какво да правят", каза розопроизводител.

Розопроизводител, който гледа около 40 декара рози, коментира, че разходите са много и биха искали субсидията за отглеждане на маслодайна роза да се повиши. Той уточни, че някои от дестилериите вече са заявили, че ще изкупуват, но производителите не знаят на каква цена ще бъде изкупуването. Една от причините част от дестилериите да заявят, че няма да изкупуват розов цвят е, че от миналата година заради пандемията има залежало много розово масло, което не е реализирано на световните пазари.