С 15% повече са парите в тазгодишния бюджет на община Казанлък, в сравнение със средствата през миналата година.
Това стана ясно по време на първото четене на основния финансов документ на Община Казанлък, приет с мнозинство от общинските съветници: 27 съветника, сред тях 8-те представителя на местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ подкрепиха бюджета, против нямаше, а 8 съветника на БСП се въздържаха.Като „социален, балансиран и стабилен“ го определиха мнозинството от общинските съветници.
За финансовата 2020 година Община Казанлък ще разполага с рекорден за последните 30 години бюджет, в размер на 66 996 693 лева.
За делегираните от държавата дейности общината ще получи 39 016 721 лева.
Други 27 979 972 лева трябва да се събирет като приходи от местните дейности.
Най- много средства от бюджета- почти 27 млн. лева отиват за образование, следвани от средствата за социални дейности- 4 млн.107 хил. лева. Трети по разход са средствата са общинската администрация почти 2,4 млн лева и на четвърто място- парите за здравеопазване- 2млн.358 хил. лева.

За 9 252 414 лвева е разчетена Инвестиционната програма на община Казанлък за тази година, като преходните обекти са за 4 893 391 лева. Такива са ремонта на надлез „Катекс“, третият етап на ремонта на водопровода в квартал „Изток“ и ремонт на улици и тротоари в същия квартал.
В новия бюджет са заложени увеличенията с 10% на заплатите в общинската администариця на Казанлък и културните институции от началото на тази година, както и увеличение от 14% на заплатите на медицинските сестри и с 18% на помощния персонал в детските заведения.
Общо средствата със социална насоченост в новия бюджет на общината са в размер на над половин милион лева.
В тези средства са и сумите, които ще се изплащат под формата на ваучери на стойност 500 лева за година за новородени деца в общината, както и поевтиняване на храната в детските ясли и градини.


В новия бюджет се залага двойно да се увеличат и парите за обучение на лекари – специализанти, които общината издържа. През новата година се предлага към тази програма да се включат и медицинските сестри и акушерки.
Сред гласуваните средства на първо четене в новия проекто бюджет на община Казанлък за тази година е и планираното 20% увеличение на средствата за издръжка на спортните клубове, както и 22% повече пари за издръжката на пенсионерските клубове.


Два пъти повече ще са парите и за фонд „Бедствия и аварии“ с толкова ще нарасне и сумата, отпускана на граждани като еднократна помощ при скъпоструващо лечение.
С близо 913 хиляди 333 лева Общината ще трябва да дофинансира текущите и капиталови разходи по внедряването на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ-1 Поликлиника.
Други 650 хил. лева ще са нужни за дофинансиране на възнагражденията на работещите в „Общи държавни служби“, със 187 хил. лева ще се дофинансират от Общината започнали вече ремонти в социалните домове на територията на общината.


В новия бюджет са заложени и 100 хиляди лева за лихви и резерви, като близо милион лева ще са нужни за последното плащане по взет кредит от Общината, в размер на 4 млн. лева за изплащане на тежестите по т.н „,дупка“ на мястото на бившата Инфекциозна болница, сега търговско верига в Казанлък.

Размерът на общинския дълг през тази година е 7 850 935 лева и е формиран от три дългосрочни общински заема, свързани с финансиране на различни проекти .

Като „година, в която общината ще трябва да издължи заемите си и да изпълнява политиките си със собствени средства“. Така определи основния финансов документ на община Казанлък за годината кметът Галина Стоянова.

Общинският бюджет се приема на две четения, като между първото и второто могат да се депозират нови предложения по разходването и разпределянето на средствата.
Второто четене на бюджета ще е след седмица, на 6-ти февруари- четвъртък.