През януари 2023 г. продажбите на нови електрически автомобили в България нарастват с 50% спрямо същия месец на 2022 г., но въпреки това най-предпочитани остават бензиновите и дизелови коли – тренд, който продължи през цялата 2022 г. Тенденцията обаче не се наблюдава само в България, а е обща и за целия Европейски съюз, сочат данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Продажбите на нови коли у нас скачат с 9.8% през януари 2023 г. спрямо година по-рано, като общите бройки достигат 2 227.
Регистрациите на електромобили (BEV) у нас растат с 50 на сто на годишна база, като продадените бройки са едва 51 през януари. Число, което е незначително на фона на регистрациите на бензинови и дизелови коли. На годишна база регистрациите на този тип коли се увеличава със 7.9% за бензиновите и със 17.9% за дизеловите коли. През януари са продадени съответно 1 696 бр. бензинови и 408 бр. дизелови коли.