През четвъртото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2019 г. Това показват данните от експресните оценки на Националния статистически институт.

За четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП достига 32,372 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 28,057 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78.1%, което в стойностно изражение възлиза на 25, 295 млрд. лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 6,390. млрд. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Източник: Economy.bg