Розопроизводители искат промени при временните трудови договори Сключването на трудови договори да не спират помощите за безработица в срок от 90 дни, това е поискало Сдружение „Българска розова долина“ от Министерството на труда и социалната политика. Сега закона допуска това да важи само за един ден.
Целта на това предложение е да облекчи розопроизводителите от административната тежест при сключване на множество еднодневни договори по време на кампанията по розобер.
В момента в страната има действащ режим за сключване на еднодневни трудови договори, от който се възползват много земеделци, защото не се отнема правото на обезщетение за безработица на работника.
„Административната тежест от сключването на множество последователни еднодневни трудови договори обаче е несъразмерна с капацитета на малките стопанства и непосилна за тях“, пишат от сдружението в писмото си до министър Георги Гьоков. Те поясняват, че в сектор розопроизводство, например, събирането на реколтата трае между 20 и 45 дни, за което време на едно стопанство може да се наложи да сключи 45 договора с един работник, а броят на наетите е голям.
Приемането на предложението ще помогне да се разреши проблема с недостига на работна ръка и ще облекчи не само розопроизводителите, но и всички земеделци, смятат от сдружението.
От „Българска розова долина“ настоява и за други промени. Сред тях са държавно финансиране за стопаните, което да е обвързано с продукция, таван на директните плащания, пренасочване на субсидии и забрана за внос на розово масло и имитиращи.