Организира се програма за обучение на ментори „Роботика за България“ и създаване и подготовка на училищни отбори по роботика чрез обучение на ментори. Отборите по роботика ще се създават съгласно концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League. Идеята и инициатива са на SAP Labs България, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Тази инициатива цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите, като едновременно с това им даде възможност за работа в екип.

„Търсим мотивирани учители, които имат желание да организират отбор по роботика в училището, в което преподават и да бъдат негови ментори. Менторският екип задължително следва да е от двама учители, които преподават в едно и също училище. Самите отбори по роботика се състоят от три до пет ученика, на възраст от 10 до 16 години. Отборите ще работят по изпълнението на мисии с роботите и по задание за научноизследователски проекти, което се определя на централно ниво от FIRST LEGO League.“, разказва по-подробно за програмата Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Одобрените по програмата учители ще бъдат обучени от дългогодишни ментори на отбори по роботика в рамките на двудневно обучение в София, като след това ще имат и последваща 6-месечна виртуална подкрепа. Програмата осигурява също и оборудване за всеки одобрен отбор – комплект LEGO с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и маса за състезателно поле.

„SAP Labs България подкрепя развитието на роботиката в България от няколко години и ангажиментът ни в тази насока е дългосрочен. Това е причината да изискваме учителите-ментори, които кандидатстват по програмата, да изградят впоследствие минимум един отбор по роботика в своето училище, който да съществува поне две години.“, споделя Моника Ковачка-Димитрова, член на лидерския екип и отговорник за Корпоративната социална отговорност в SAP Labs България. „Главна цел на „Роботика за България“ е и развитието на различни умения в учениците – програмиране, проектиране на робот, проучване, подготовка и представяне на проекти, работа в екип и изследователски дух.“, допълва тя.

Кандидатстването за участие в програмата „Роботика за България“ е отворено до 10 октомври.

http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=91&v=6