Стари и недотам привлекателни сгради в града на розите да придобият напълно нова визия, е една от каузите, които е избрала за реализация стартиралата кампания „Капачки за Казанлък“. Инициативата е на сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ“, като идеята е да бъдат събрани 1100 килограма пластмасови капачки. След като това количество бъде предадено за рециклиране, ще бъде получена сумата от 500 лева. Тези средства ще бъдат насочени към конкретни каузи в Казанлък, каза председателят на сдружението Мария Славова. Едната от каузите, която ще бъде реализирана съвместно с неправителствената организация „Юнайтед Авангард Артист“, е да бъдат красиво изрисувани сгради с непривлекателен вид в Казанлък, които да придобият нова визия. Една такава сграда вече е подготвена да бъде украсена със символа на града – розата. Другите две каузи са свързани с подкрепа на деца с увреждания и за талантливи казанлъшки деца.

Мястото, където казанлъчани могат да се включат в инициативата, е парк „Розариум“, където до детската площадка бе монтирано специално за целта сърце. Всъщност, към настоящия момент, от началото на април, сдружението е събрало 300 килограма капачки, но с поставянето на сърцето на 5 август 2019 година "МЦР- Взаимопомощ" официално обяви идеята си и покани казанлъчани да се включат в нейното реализиране.

Кампанията е намерила подкрепа от детска градина „Буратино“, която се намира на територията на „Арсенал“ АД. Чрез нейния проект проект „Есенция за междукултурно образование“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства детското заведение подпомага организирането на инициативата и реалното събиране на капачки.