В Младежкия дом в Казанлък се проведе среща – дискусия “Проблеми и възможности за реализация на младите хора в община Казанлък”.Форумът бе организиран от Икономическия и социален съвет в страната и Община Казанлък. Да срещне учениците, на които им предстои да завършат 12 клас с представители на местната власт, на бизнеса, на академични среди, за да се дискутират техните намерения след завършване на средното им образование, това бе целта на проведения форум. В тази връзка Икономическият и социален съвет проведе в страната проучване със завършилите през 2015 година ученици, което показва, че 2/3 от тях или 66 процента възнамеряват след завършване на средното образование да напуснат местото, където живеят.18 % от тях възнамеряват да се реализират в чужбина, 19 % в София. Над 76 % имат намерение да продължат образованието си, 4,8 % възнамеряват да потърсят работа в държавно ведомство или предприятие, 7,5% в частна фирма, 3,6% ще започнат работа в семейния бизнес. Над 64 % от завършващите, взели участие в проучването споделят, че си намират трудно работа, а над 47% трудно си намират добра, подходяща работа.„ Тези тенденции са много дълбоки, много регионални и ние решихме да тръгнем по страната, за да осъществяваме подобен род срещи“, поясни проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет. Той поясни, че в тези срещи е много важен контактът с местната власт по няколко причини – това е нивото на управление, което е най-близо до младите хора. Освен това във всички общини в страната има намерения, декларирани в различни документи, които след това стават реалност с финансиране от Европейските структурни фондове, за които обаче, младите хора не знаят. Този вид срещи поставят началото на информираност на младите хора и срещите им с представителите на местната власт, на бизнеса и научните среди. Целта е и да бъде чута визията за младите хора в цялостното развитие на общината, както и да бъде взето под внимание намерението на младежите за реализация. Всички тези инициативи целят да бъде създадена практика, механизъм, представителите на местната власт да се срещат по-често с абитуриентите.
Подобни срещи – дискусии са правени и в други градове на България, където местната власт е получила ценни съвети от младите хора, които са намерили приложение вече в дадени области. От Икономическия съвет възнамеряват след половин година отново да направят подобни срещи с цел проследяване на промените в нагласите на младите хора.
Във форума участват още зам.- кметът на Община Казанлък по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности Лилия Цонкова, председателят на Синдиката на българските учители и член на ИСС Янка Такева, заместник председателят на ИСС проф. Нено Павлов, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Илиана Жекова, инж. Владимир Чучумишев, ръководител на техническо развитие при „Арсенал“ АД, координатор на Регионален академичен център към БАН в Казанлък, директори на училища, учители и над 100 завършващи средното си образование ученици от града.