След 8 години процедури гробищният парк на с. Ръжена ще бъде разширен.

Това става благодарение намереното вече решение на въпроса, стоял на вниманието на кметството в Ръжена и общината в Казанлък от 2004 година досега. Заради недостиг на място, назад в годините гробищният парк на селото сее разширил на север и е навлязъл в частен имот,с 4-ма собственика.

За да са намери решение на проблема,Общината в Казанлък предприема отчуждаване на частния имот и предоставянето на друг на четиримата собственици, който да удовлетвори техните искания.

8 годишната сага по въпроса приключи с подписването в кметството в Ръжена на документитемежду кмета на община Казанлък Галина Стоянова и собствениците на частния имот в землището на селото.

Според кмета на Ръжена Апостол Терзиев този въпрос е стоял на дневен ред от началото на неговия мандат, но решаването му е продължило във времето, поради дългата процедура по отчуждаване на имота, намиране на подходящ имот в близост до този, който да се предостави на собствениците, както и от желанието да бъдат удовлетворени исканията и на четиримата съсобственици.