Пускат в обращение новите 100 лева

От 28 декември 2018 година влиза в обращение новата банкнота от 100 лева. Визуално тя почти не се различава от досегашната, но е по-защитена, обясняват от БНБ. Общият дизайн и основните елементи се запазват без съществени изменения, столевката отново е зелена и с лика на Алеко Константинов, но има въведени нови защитни елементи.

Един от тях е наличието на осигурителна нишка - вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст "БНБ 100". Тя се наблюдава от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу светлината. Нишката частично излиза от обратната страна на банкнотата и е с холограмен ефект.

За незрящите има допълнителни релефни линии.

От новите банкноти вече са отпечатани 8 милиона броя. Заедно с новата банкнота ще бъде валидна и старата, чиято емисия е от 2003 година. Старите столевки ще се подменят поетапно, след като се изхабят.