Публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в които Община Казанлък е партньор, ще се проведат в зала 1 на администрацията, на 15 и 16 април. Те се организират съвместно с Областния информационен център в Стара Загора, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион.
На 15 април ще бъде публично обсъждане на „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“ с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с водещ партньор - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. В нея партньор е Общинският театър „Любомир Кабакчиев“ в Казанлък.
Тема на общественото обсъждане е и проектът „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ с водещ партньор Община Бургас, както и „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на община Казанлък“ с кандидат Агенция „Пътна инфраструктура“.
На следващия ден ще се състои публично обсъждане и на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“. Водещ партньор в концепцията е Община Казанлък. Тя предвижда интегрирани мерки в няколко основни направления, а партньори са общините Павел баня и Мъглиж.
Презентации на концепциите, както и онлайн анкети, могат да бъдат намерени в официалната интернет страница на Община Казанлък, а в обсъждания могат да вземат участие всички заинтересовани страни.