На 26, 27 и 28 септември 2020 г., събота, неделя и понеделник, Община Казанлък ще извърши трето профилактично третиране на тревни площи срещу кърлежи на паркове и детски площадки на територията на общината. Площите ще се обработват след 18.00 часа.

Общинска администрация призовава гражданите да следят за указателни табели за извършената обработка на площите и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.