Прекратяват детските при 5 неизвинени отсъствия за 1 месец

А родителите на първокласници връщат и еднократната помощ от 250 лева при 5 неизвинени отсъствия на детето им за един месец

Ако детето допусне 5 неизвинени отсъствия за 1 месец, се прекратяват за срок от 1 година месечните помощи за деца, които получават неговите родители или настойници. Тази доста по-строга санкция се въвежда с промените, направени в Закона за семейните помощи за деца, който влезе в сила от 1 август 2019 година. Досега срокът, в който се допускаха 5 неизвинени отсъствия, след което се спират детските помощи, беше 3 последователни месеца.

По-сериозни санкции са въведени и за еднократната помощ, която се изплаща за първокласници и е в размер на 250 лева. От 1 август промените в Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане предвиждат тази помощ да не се изплаща еднократно, а да се раздели на два пъти – по 125 лева за първия и за втория срок. Ако детето има 5 неизвинени отсъствия за 1 месец, то тази сума се възстановява в пълен размер. При положение, че през първия срок детето е посещавало училище, но през втория срок то натрупа 5 неизвинени отсъствия в рамките на 1 месец, родителите са длъжни да върнат цялата сума, т.е. и за първия, и за втория срок по 125 лева, общо 250 лева. Освен това, семейните помощи за деца се прекратяват за срок от 1 година.

Преди да се пристъпи към тази мярка обаче служителите в Дирекция „Социално подпомагане” правят запитване в МОН дали за даденото дете се отнасят тези неизвинени отсъствия, тъй като понякога стават разминавания в данните и целта на тази насрещна проверка е да не бъде ощетено никое дете и семейство.

До момента в Дирекция „Социално осигуряване” в Казанлък са подадени 215 заявления за еднократна помощ за първокласници. Срокът за подаване на документите за помощта е 31 октомври 2019 година. През 2018 година 511 са били подадените заявления за еднократна помощ за деца в първи клас, 395 от тях са за община Казанлък, 116- за община Павел баня.