Преасфалтират общинските пътища до Розово и Шейново

Пътят Казанлък – Розово и път II-56 – Шейново да бъдат преасфалтирани с близо 200 хиляди лева. Това предлага Общинска администрация за гласуване от местния парламент на предстоящата сесия на ОбС-Казанлък. Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на тази стойност е заложен в Инвестиционната програма на Общината, има и сключен договор с Пътностроителна компания „Ес Би Ес” – Стара Загора.

Специално сформирана комисия е направила оглед на участъците от общинската пътна мрежа, които се нуждаят от преасфалтиране. Нейното становище е за ремонт на двата пътни участъка: Казанлък – Розово и път II-56 – Шейново. Изчислено е, че за тази дейност ще бъдат необходими 199 999,94 лева с ДДС, което се вмества в предвидените в Инвестиционната програма средства.

Предстои общинските съветници да гласуват предложението на 28 май 2019 година на своето 54-о заседание.