От свиване на общински разходи ще се покрие увеличениeто на срeдствата, които община Казанлък трябва да плаща през тази година като отчисления за тон битови отпадъци в новото регионално депо. Увеличените разходи няма да са сметка на гражданите, такива изчисления са направили общинските финатсисти. От началото на тази година Общината плаща отчисления за тон битови отпадъци - 36 лв, вместо досегашните 28 лв. От средата на годината влиза в сила и нова такса за битови отпадъци, която е в размер 31 лв. за тон, които ще бъдат изплащани за извозването на отпадъците в новото регионално депо, съобщават от общинския Пресцентър.



„Независимо, че има условия да поискаме увеличение на таксите за битови отпадъци, ние няма да натоварим данъкоплатците с тях“, заяви кметът на общината Галина Стоянова, представяйки проекта за бюджет през тази година.
Завишения на тазгодишния общински бюджет има в изравнителната субсидия, която се увеличава 1, 33% и е в размер на 3 млн. и 230 хил. лв. Капиталовите разходи се увеличават и възлизат на 795 хил. 900 лв.
За зимно почистване Общината е предвидила сумата от 104 хил. и 600 лв., която включва и остатъка за тази дейност от 2015 година, който е 50 хил. лв.
Общият фонд за социално лечение през 2016 година ще възлиза на обща сума 10 хил. лв., като са предвидени 400 лв. за лечение на нуждаещо се лице. В новия порект за бюджет езаложено и 10% увеличение на заплатите на персонала в Обединените детски заведения и яслите, намиращи се в Община Казанлък. Увеличение на заплатите ще има и за работещи в културните институти.

Параметрите на новия бюджет на община Казанлък ще се дебатират в сряда, 20 януари, когато е първото четене на бюджета в Общинисяк съвет. Заседанието на съветниците е извънредно. Седмица по-късно най- вероятно ще е и второто четене на бюджета.