Гражданите на Казанлък може да се възползват от нова електронна услуга на НАП, предоставяща възможност чрез индивидуален персонален код да подаваме декларациите си за здравно и пенсионно осигуряване. Посредством този код всеки желаещ може да подаде електронно заявление на сайта на Агенцията по приходите www.nap.bgр, като за целта е нужно да го направим до 25-то число на месеца. ПИК (Персонален идентификационен код) се издава във всеки офис на НАП, след представяне на документ за самоличност. До момента от услугата са се възползвали 310 000 физически лица от цялата страна.

Виолета Вълчева