По-малко ток по Коледа тази година

Данните на EVN България показват, че в периода 22 декември – 26 декември 2018 г. клиентите на дружеството са консумирали общо 143 868 MWh (мегаватчаса) електроенергия, като тези стойности са с 5226 мегаватчаса по-малко спрямо потреблението през същите дни на 2017 г. Тогава са консумирани общо 149 094 мегаватчаса. Върховият товар по електроразпределителната мрежа през изминалите празнични дни е регистриран на 22 декември 2018 г., когато е бил 1611 MW (мегавата). И отново е е малко по-ниски стойности спрямо върховия товар през 2017 г., който също е регистриран на 22 декември и е бил 1705 мегавата.

Посочените диспечерски данни не могат да се приложат автоматично към всеки отделен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална. ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е още по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивните дни.

Компанията информира отново, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори като интензивност на потребление при всяко домакинство, използва ли се електричество за отопление, брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището, състояние на жилищната сграда, вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност. Важно е също да се отчита, че понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%.

EVN България напомня още, че общо 75 дежурни екипа са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост. В случай на прекъсване на снабдяването клиентите могат да сигнализират на специализираната денонощна линия за повреди 0700 1 0007.