Плащаме тока с почти 1 процент по-високи цени... засега
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България, които влизат в сила от 07.04.2017 г., съобщават от EVN България.

Съгласно Решението на КЕВР, крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са дневна тарифа е 0,20855 лв. (с ДДС) за един киловатчас (кВтч) електроенергия. Нощна тарифа е 0,11850 лв. (с ДДС) за киловатчас. Така дневната електроенергия се увеличва с 0,945% спрямо досегашната цена от 0,20660 лв., а нощната - с 1% спрямо досегашната цена от 0,11734 лв. (с ДДС) /кВтч.

Само преди десет дни, на 31 март, EVN България, уведоми, че дружеството е подало заявление към държавния регулатор за увеличение цената на електроенергията от 1 юли. Заложените параметри, които бяха посочени, са дневната тарифа да се увеличи с 1,8% и от сегашните 0,17217 лв./кВтч (без ДДС) да стане 0,17535 лв./кВтч (без ДДС), а промяната в нощната тарифа да бъде с 4,9% и от сегашните 0,09778 лв./кВтч (без ДДС) да стане 0,10256 лв./кВтч (без ДДС). С ДДС съответно тези цени са 0.21042 лв. за кВтч дневна енергия и 0,123072 - нощна. Средното увеличение цената на тока бе изчислено на 2,36%.

Сегашното решение на КЕВР променя цените на тока за абонатите от Южна България в посока нагоре, но увеличението е по-малко от заявеното от EVN България. Остава отворен въпросът, дали енергийният регулатор ще уважи заявлението на дружеството и от 1 юли ще увеличи отново цената на електроенергията или ще запази само сегашното, априлско повишение.
Във връзка с това решение на КЕВР, EVN България напомня, че всеки клиент на дружеството има възможност да отчете своя електромер към 7 април 2017 г. и да предостави данните в удобен за него EVN Офис в периода до 11 април 2017 г. (вторник) включително. Самоотчитането няма задължителен характер, извършва се по желание и не отменя осъществяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството.
Информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 6 април 2017 г., включително, и потребление по нови цени от 7 aприл 2017 г.