Промени в движението на автобус Номер 5 по линията Бузовград - Казанлък - Крън - Енина, предлага fбщинска администрация на вниманието на общинските съветници на предстоящата на 27 юли сесия на местния парламент. Предложението е да се пуснат допълнително два курса в 16 и 17 часа от село Бузовград по посоченото направление и съответно в 16.30 и 17.30 часа от Крън/Енина в неучебните дни и по време на лятната, зимната и пролетната ваканции. През останалите дни в годината да се движат по един автобус и един микробус на всеки 30 минути от село Бузовград.


Според докладна записка на кмета на град Крън Теменужка Люцканова, преминаващите през населеното място на всеки кръгъл час автобуси по линия Номер 5 са недостатъчни като транспортно обезпечаване на живущите в Крън, тъй като пътникопотокът към Казанлък е голям.


През м. април със заповед на кмета на община Казанлък е сформирана специална комисия със задача да координира маршрутните разписания и да обсъжда предложенията за промени в общинската транспортна схема. Комисията се е запознала и със становището на управителя на превозвача „Кумакс инвест” ЕООД – Любомир Кутев. С изготвен от нея протокол е приела направените промени в разписанието на автобус Номер 5, които ще бъдат предложени за гласуване на заседанието на Общинския съвет този четвъртък.

Също със свое решение по тази точка съветниците задължават кмета да възложи на фирмата превозвач изпълнението на промяната.