Петдесетолевките се фалшифицират все по-често За периода юли – септември 2022 г. в Националния център за анализ на Българска народна банка (БНБ) са задържани общо 127 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обръщение. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. те са с 48 броя по-малко, показват данните на БНБ.
Най-голям е делът на тези от 20 лева (44.88%). Относително голям е и делът на фалшивите банкноти от 50 лева – 40.94% а с най-малък дял (2.36%) са задържаните неистински банкноти от 100 лева, които са 3 на брой.
В периода юли – септември са задържани и 42 фалшиви монети, от които 11 броя от 2 лева, 1 брой от 1 лев и 30 броя от 50 стотинки.
В БНБ са регистрирани и задържани и фалшиви чужди банкноти, като най-много са доларите – 195 броя, като 95 от тях са били в обръщение у нас. Задържаните са и 57 броя евро, и 235 броя банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обръщение.
В края парите в обръщение достигнаха 26,52 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на септември 2021 г.) те нараснаха с 12.3%, или с 2,9 млрд. лв. Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-ниско както в процентно отношение (18.8%), така и като абсолютна стойност (3,73 млрд. лв.).
С най-голям дял (39.18%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2022 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 септември в обращение са 228.9 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.37%) e броят на банкнотите с номинал 5 лева.