Пари за наем за безработни и младежи от социални домове?

Безработни и младежи от социални домове, които са завършили образованието си, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем, детска градина, ясла, интернет, ако започнат работа на повече от 50 км от дома.

Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, който беше одобрен днес от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца при условие, че безработните са намерили постоянна работа при работодател от частния сектор. Конкретният й размер ще се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта.
Целта на мярката е да се активизират безработните да търсят работа извън населеното място, в което живеят и да се подкрепят семействата от по-слабо развитите икономически райони, каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.
По данни на Агенцията по заетостта през май 2016 в бюрата по труда са регистрирани 124 761 продължително безработни, които са 43.6% от всички безработни. Трайно безработните са най-много в областите Благоевград (8 710 души), Пловдив (7 782 души) и Плевен (7 720 души).
Целта на проекта е да се улесни достъпът до пазара на труда за безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, образование и обучение.

Източник: http://www.economy.bg/