От началото на месец февруари в ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ще заработи специален триажен кабинет. Медицинският екип в него ще извършва прегледи само на пациенти със съмнения за COVID-19, с грипоподобни симптоми. Пациентите ще бъдат диагностицирани и ще се прави преценка за насочване към съответното лечение.

Медицинската услуга е предназначена за хора, които нямат направление от семеен лекар, не са могли да осъществят контакт с личния си лекар по някаква причина или не са здравноосигурени.

Триажният кабинет ще се помещава непосредствено до Кабинета за пробонабиране на материал за PCR изследване за COVID-19, който бе разкрит в края на ноември миналата година.

Кабинетът ще работи всеки ден от понеделник до петък от 07,30 ч. до 13,00 ч. и от 13,30 ч. до 16,00 ч.