Близо 1 млн. лева повече на практика ще трябва да плаща община Казанлък за извозването и депонирането на битовите отпадъци в регионалното депо в Ракитница от началото на следващата година.
Сметището ще бъде закрито от 1-ви яунари 2017 година, а изградената Претоварна станция, обслужваща общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня от декември, ще бъде предадена на Оператор, обслужващ регионалното депо.
Това стана ясно по време на публичното представяне от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова отчет за изпълнението на програмата за управление през първата година от втория й мандат.
Близо час кметът обобщава пред общински съветници от различни политически сили, представители на администрацията в общината, пред членове на НПО и други институции, граждани, направеното през годината в различните сфери на дейност на Община Казанлък и разработените проекти ,които трябва да бъдат реализирани и финансирани през следващата 2017 година.


Средствата, необходими за извозването и депонирането на новото място на битовите отпадъци на община Казанлък, са 482 400 лв., допълнително, над отчисленията към РИОСВ, които за 2017 г. ще бъдат не 36 лв., а 40 лв. на тон и ще формират нови 600 000 лв.от бюджета. Отделно са средствата, които трябват за сепарирането на битовия отпадък,каза пред присъстващите Стоянова.
На практика двойното увеличаване на разходите за депортиране на отпадъците, би следвало да доведе до повишаване и на размера на такса смет, но ние нямаме намерение през следващата 2017 година да увеличаваме този данък, каза кметът на Общината.
Събиране на стари вземания, по-добра събираемост на таксата, особено от населените места и дофинансиране на бюджета, са варианти за компенсиране, според кмета на Общината на това увеличение на разходите за смет.
Според Стоянова, от 2018 г. се очаква да влезе в сила и национална методика за формирането на такса „битови отпадъци“, както и облагане на количество депониран отпадък, което неминуемо ще наложи промяна на размера на такса „смет“.
2 промила е таксата смет в момента за гражданите на Казанлък и 3 промила за това в селата. За сравнение, с решение на Общинския съвет на Павел баня, за догодина таксата за смет е увеличена на 5,5 промила, стана ясно о време на кметския отчет.
В резултат на направени оптимизации, през изминаващата година са намалени разходите на общината за външни услуги- със 165 хиляди лева, в сравнение с предходната 2015 година. За осветление, ел. енеригя, храна – общо с 43 хиляди лева, разходи за материали - със 31 хиляди лева, отчете кметът Галина Стоянова.
За сметка на това са нараснали постъпленията от продажби, с над милион и половина само на земя.
Предприели сме необходимите мерки за събиране на стари вземания, отчете кметът на Казанлък.

Увеличен брой на нощувките от туристи в Казанлък, с близо 5 хиляди броя повече през тази година, в сравнение с миналата. Ръстът обаче не се е отразил на приходите от туристическата такса- 25 хиляди лева, непроменена за хотелиерите, отчете Стоянова.


Община Казанлък е в готовност за реализация на мащабна инвестиционна програма за 19 млн. 650 хиляди лева, европейско финансиране, стана ясно по време на кметския отчет.
Два са мащабните проекти, които имаме амбицията да реализираме, каза Галина Стоянова: проект за благоустрояване на кв. „Изток“ – за над 5 млн. лева, и проект за образователна инфраструктура -за 9 млн. 519 хил. лева.

По време на отчета бе съобщено, че са осигурени и 2 млн. лева от ПУДОСС за първия етап за изграждане на канализация в град Крън. Очакванията са евентуално напролет да започнат и същинските дейности за това.
Да се преразгледат данъчните декларации на големите фирми по отношение на актуалност за данък „сгради“ и такса „смет“, поиска в хода на дебатите по отчета Иван Лапчев, представител на Реформаторския блок в Казанлък.


Изграждане на площадка за стрийт фитнес за хора с вреждания, поиска общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева. Тя препоръча на общинската администрация да намери възможност живеещите в районите без организирано сметосъбиране и сметоизвозване да бъдат освободени от задължението да подават декларации за липсваща услуга, а това да става централно.
Промени в Наредбата за паркирането, престоя и движението на МПС в общината, свързани с времето за платеното паркиране – от до 20 часа, на до 18 часа, поиска друг представител на Реформаторския блок в Казанлък- Николай Александров.
Предстоят промени в Наредбата за паркиране, информира секретарят на Община Казанлък Ваня Иванова., без да дава повече подробности. Тя съобщи, че само за изминалия месец с една трета са повече приходите от SMS паркирането в общината.
„Търпението се възнаграждава и аз ви благодаря, че възнаграждавате моето търпение“, каза на финала на отчета си, в първата година от втория си мандат, кметът на Община Казанлък Галина Стоянова.
Тя благодари на всички,с принос за този отчет. Специални благодарности бяха изказани и на работещите в Полицейското управление и в Противопожарната служба в общината.

„С вас ни свързва само боклукът. Но той е цяла наука, цяла еволюция, каза Станимир Радевски, кмет на община Павел баня, уважил отчета на кмета на община Казанлък. В кратко, но запомнящо се слово, Радевски припомни думите на Конфуций за търпението и реката, по която рано или късно ще минат труповете на враговете .
Павелбанският кмет пожела на кмета на община Казанлък „всеки следващ мандат, да е по-успешен от предходния.“