За м. юли т.г. месечната инфлация е 1,1%, а годишната инфлация е 17,3%. Инфлацията е измерена чрез Индекс на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за юли 2022 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През юли 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+7,4%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5,2%), ресторанти и хотели (+1,2%). Най-голямо е намалението на цените за облекло и обувки (-2%), транспорт (-1,7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (-0,1%).

Инфлацията от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 11,3%, а средногодишната инфлация за периода август 2021 - юли 2022 г. спрямо периода август 2020 - юли 2021 г. е 10,5%.

През юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите са се увеличили при:
• развлечения и култура (+7,4%);
• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5,2%);
• ресторанти и хотели (+1,2%);
• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+0,9%);
• разнообразни стоки и услуги (+0,9%);
• съобщения (+0,7%);
• алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0,5%);
• здравеопазване (+0,2%);
• образование (+0,1%).

През юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили при:
• облекло и обувки (-2%);
• транспорт (-1,7%);
• хранителни продукти и безалкохолни напитки (-0,1%).

Източник: Economy.bg