От днес собствениците на автомобили могат да избират регистрационен номер От 15.02.2024 г. започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от СТ 0001 ТК до СТ 1000 ТК

В сектор „Пътна полиция“ гражданите могат да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“.

От ОД МВР-Стара Загора уведомяват гражданите, че услугата е достъпна чрез Портала за електронни административни услуги, където може да бъде заявена по електронен път, при което гражданите, притежаващи валиден КЕП /квалифициран електронен подпис/, могат да подават заявление за табели с регистрационен номер по избор, по реда публикуван на интернет страницата на МВР.