От 1 април разрешават нощния риболов в язовирите „Копринка“ и „Жребчево“ Два язовира на територията на област Стара Загора са разрешени за нощен риболов тази година. Това са язовирите Копринка и Жребчево.
Това гласи заповедта на Министерство на земеделието, храните и горите от 19 март 2024г., която влиза в сила от 1 април до 1 ноември, през всички дни на седмицата, извън периодите на забрана и само в определените рибностопански обекти.
Любителският риболов през тъмната част на денонощието се разрешава само от брега.
С изменения се определя и часовият интервал на тъмната част от денонощието за различните месеци.