Досегашната директорка на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора Диана Искрева е освободена от поста си със заповед на ресорния министър от 31-ви юли. В документа не се посочват мотиви.
Заповедта на министъра на екологията Юлиян Попов е връчена в понеделник и е влязла в сила веднага. Освобождаването на Диана Искрева е мотивирано по Закона за администрацията, член 19А, алинея 2, който гласи, че трудовите отношения могат да бъдат прекратени без предизвестие, по преценка на органа, който назначава.
На нейно място временно е назначена Диана Ганева, директор на дирекция „Превантивна“, в която се разглеждат инвестиционните намерения и се издават разрешителните за тях. Диана Искрева беше назначена за ръководител на местната екоинспекция на 1 юли 2022 година от тогавашния служебен министър Борислав Сандов. Тя остана на този пост една година и един месец.