Липсата на машиностроители се налага като дълготрайна тенденция в пазара на труда в община Казанлък. Над 230 са свободните работни места за специалисти с машинни специалности, които днес обяви Бюрото по труда в Казанлък. Свободните позиции са за машинни оператори, стругари, работници за сглобяване на детайли, монтажници, шлайфисти, шлосери и други професии, необходими за производствените предприятия в града. Отсъствието на качествено средно професионално образование в сферата на машиностроенето през последните години дава своето отражение сега.

Преобразуването на техникумите, закриването на много от тях, които подготвяха кадри за промишлеността и превръщането на техническите училища в професионални гимназии се оказа грешна стъпка в българското образование със сериозен резонанс в икономиката и промишлеността. Дори и предлаганите промени в училищното образование по отношение на професионалното обучение едва ли ще спаси положението, тъй като кадри не се създават за ден-два.

Далновидността на предприятия като „Арсенал” АД да приложи на практика дуалното обучение и да предизвика интереса на младите хора към машиностроенето, предлагайки им много добри условия за учене и работа, е стъпка напред към преодоляване на този проблем. Бизнесът може да подкрепя, помага и стимулира младите хора, но образованието е държавна политика и се оказа, че в тази посока нещата са изпуснати през последното десетилетие. Дано новите промени в Закона за училищното образование на практика създадат необходимите условия и направят привлекателно професионалното образование, от което изпитва нужда промишлеността у нас.

Над 50 са обявените свободни работни места и за учители в община Казанлък. Рекорд поставя търсенето на възпитатели в началния курс – 11 души. Търсят се учители в детските градини и учители начален етап.