Ограничителните мерки заради коронавируса в последните месеци се отразиха на цялото общество.
Много потребители се наложи да променят навиците си и това доведе до по-голям интерес към онлайн магазини, услуги и плащания. Пандемията ускори тази тенденция, която започна да се налага напоследък.
С цел ограничаване на физическите контакти, боравенето с пари или ПОС-терминални устройства, хората все по-често се ориентират към мобилните и безконтактни плащания. Така логично се стига до ръст на услугите от типа „виртуален портфейл“.
Статистиката сочи, че допреди година 46% от хората са планирали този вид услуга. Сега той е нараснал на 64%. Това е тенденция, която е на път да обхване целия свят. За много държави това ще означава още допълнителни промени: увеличаване дела на хората с лични документи; подобряване на мрежовата инфраструктура; киберсигурност; защита на личните данни и др.

По материали на Мартин Дешев