Онлайн гласуване ще определи дизайна на българските евромонети Национално гласуване за определяне на дизайна на евромонетите с български символ ще бъде организирано догодина, съобщи БНР. Това предвижда комуникационната стратегия за въвеждане на единната европейска валута в България. Планът бе приет от Координационния съвет за подготовка за членство в еврозоната и публикуван от Министерството на финансите.
При въвеждането на еврото се предвижда монетите да имат от едната страна уникални за всяка държава изображения. Другата страна е обща за всички членки на еврозоната. По случая в комуникационната стратегия е записано, че ще бъде обявен конкурс за изображенията на монетите от 1 и 2 евро, както и от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.
Най-добрите пет предложения ще бъдат подбрани от жури и/или онлайн гласуване, след което ще бъдат подложени на национално гласуване.
Информационната кампания предвижда още изпращане на нелични писма с информация за въвеждането на еврото, за защитните характеристики на евробанкнотите и монетите, за възможните начини за обмен на валута и други технически изисквания за промяната и т.н.
В писмата до населението ще има карти-калкулатори, с които всеки да разбере как ще се извършва пресмятането на стойностите от лева в евро. В рамките на 100 дни преди въвеждането на еврото в България из страната ще тръгне и специално брандиран „евромобил“, който също да информира за единната валута.
Целевата дата за въвеждане на еврото в България е януари 2024 г.