Общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева ще внесе до кмета на общината и до Общинския съвет две предложения за промени, касаещи спортните клубове тяхната дейност в общината: първото предложение ще е за промени в общинската Наредба №34- на финансирането на спортните клубове в общината, а второто- за промяна на критериите за избор на Спортист и Треньор на годината в общината.И двете предложения на местния омбудсман ще са на база получените изводи, препоръки и становища от проведената открита дискусия с представители на 18 от общо поканите 25 спортни клуба и формации от община Казанлък.

Дискусията се проведе и с участието на специалист - модератор от УС на Професионалната асоциация на медиаторите в България Елиза Николова. В дискусиите участваха 5-ма общински съветника, 3-ма представители на местната администрация, ангажирани с проблемите на спортната дейност в района и спортни журналисти от местни медии.

Освен за справедливото и целесъобразно разпределение на общинската субсидия за спортните клубове, подпомагане на участието на деца в различни спортни форуми, критериите за избор на спортист и треньор на годината, на срещата са дискутирани и въпроси, касаещи материалната база на спортните клубове. Общо 25 са спортните клубове на територията на общината, които получават средства от местния бюджет за своята дейност.

Повод за срещата- дискусия, домакинствана от обществения посредник на Казанлък са поредицата жалби и сигнали до институцията от спортни деятели и родители на спортуващи деца, свързани с обсъжданите проблеми.

Основата ни цел е да намерим онзи справедлив баланс, който ще даде възможност на клубовете да получават това, което заслужават и което да отговаря на техните постижения. Целта ни е максимална справедливост за всички, каза за сайта zakazanlаk.bg общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева.

Мотивираните си предложения, на база проведената среща -дискусия Щерева ще депозира в Общинския съвет и пред кмета на Общината Галина Стоянова в най- скоро време, с цел те да намерят реално отражение още в тазгодишните номинации за "Спортист и треньор на годината" в общината, както и в разпределението на средствата за спортните клубове в новия проекто- бюджет на общината.