На извънредно заседание на 6 февруари 2024 година Общинският съвет в Казанлък ще избере свой представител в Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

В публикувания доклад за предстоящото заседание са посочени две предложения. Едното е представител да бъде председателят на ОбС адвокат Николай Златанов от ПП ГЕРБ, а негов заместник да бъде адвокат Мариета Пепелешкова от групата на Коалиция „Алтернативата на гражданите“. Другото предложение за представител е това да бъде Мариета Пепелешкова, а неин заместник – адвокат Моника Динева от групата общински съветници на “БСП за България”.

Председател на Областния съвет за развитие в Стара Загора е областният управител, а постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на Общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури, на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. Към момента, само Община Казанлък не е определила свой представител в Областния съвет, което налага да се насрочи извънредно заседание за повторно разглеждане на въпроса. Необходимо е и предварително изпълнение на решението, за да може областният управител да издаде съответната заповед, се посочва още в доклада по точката.