С Решение № 2053-МИ на Централната избирателна комисия е назначена Общинска избирателна комисия в община Казанлък, област Стара Загора, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Тя ще встъпи в правомощията си на 9 септември 2023 година.

Решението гласи: „В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\96 от 24 август 2023 г. от кмета на община Казанлък, област Стара Загора, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.
Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.
Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Казанлък.

Съгласно решението на ЦИК Общинска избирателна комисия в община Казанлък е в състав от 11 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Красимиров Балевски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Гочев Господинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Краси Славчев Ортакчиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Стоянова Друмева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Димитрова Димитрова
СЕКРЕТАР: Левент Байрамов Палов
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Борисова Стойнева
Йорданка Илиева Арнаудова
Милена Николова Дончева
Спас Василев Спасов
Боряна Колева Радева