До 31 юли т.г. Община Казанлък може да кандидатства за безвъзмездно финансиране от Националния доверителен екофонд за закупуване на електрическо превозно средство. Предвижда се електромобилът да замени един от използваните до момента дизелови автомобили на Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата”. Новото превозно средство и оборудването към него ще бъдат ползвани при дейностите по почистване, събиране и извозване на листа, инвентар, отпадъци и други дейности по третиране на зелените площи.

Безвъзмездната помощ от фонда е в размер на 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7е и до 50%, но не повече от 3000 лева, за допълнителна надстройка, която да се ползва за почистване, поливане, превозване на обемни предмети, контейнери за боклук, изотермални кутии към превозните средства от тази категория. Подкрепата е съобразно Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства по Инвестиционната програма за климата.

Община Казанлък подготвя проект, с който да кандидатства за закупуване на eдно електрическо превозно средство и една допълнителна надстройка, която представлява фотоволтаична система за напояване с 500 литра резервоар. Според направеното от администрацията проучване, общата стойност на покупката и цялата процедура по регистрацията на електромобила и допълнителното оборудване е 80 000 лева. Безвъзмездната помощ от Националния доверителен екофонд е 20 000 лева за електрическото превозно средство и 1760 за допълнителната надстройка. Необходимо е съфинансиране от общинския бюджет до 58 500 лева, за което трябва решение на местния парламент. Предвид накъселите срокове за кандидатстване, при приемане на проектопредложението, администрацията предлага да се допусне предварително изпълнение на акта. Точката е включена в дневния ред на предстоящата сесия на 26 юли 2018 г., а предложението е подкрепено от трите постоянни комисии, които са го разгледали на своите заседания.