Община Казанлък спечели финансиране за проект „Интегриран контролен център за видеонаблюдение“ от Програмата за глобално сътрудничество за създаване на „умни градове“. Тя се финансира със средства от правителството на Република Корея, Министерството на земите, инфраструктурата и транспорта, и цели да спомогне за създаване на по-ефикасна и по-безопасна среда за гражданите с възможностите на иновативни „умни“ решения за подобряване на качеството на живот. При избора на Казанлък за сътрудничество в сферата на иновации за хората значителна роля е изиграло побратимяването с корейската провинция на Сеул Джунгнанг-гу, което бе осъществено през 2018 година.

Във връзка с новото партньорство Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова се обърна с видео поздрав към участниците в петото Световно изложение на „умни“ градове“ 2021, което ще се проведе онлайн. В поздравлението си тя казва: „Във времена на все по-сериозни предизвикателства за нашия общ дом – планетата Земя, подобни събития дават надежда и оптимизъм за мъдри и иновативни решения... Вярвам, че усилията на Община Казанлък в тази посока, заедно със знанията, опита и добрите практики от Република Корея ще допринесат за повишаване на качеството на живот на нашите граждани“.

Световното Изложение на „умни“ градове е най-голямото събитие в областта на интелигентните градове в Азиатско-тихоокеанския регион, в което световни експерти от правителства и организации се събират да дискутират ролята на „умните“ градове в бъдеще. Световното изложение на „умни“ градове се организира от Министерството на земите, инфраструктура и транспорт и Министерството на науките в Корея. Събитието ще се проведе от 08.09.2021 до 10.09.2021 година.