Община Казанлък отправя покана към гражданите и заинтересованите лица да вземат участие в Общественото обсъждане на проект за благоустрояване на градска среда на град Казанлък чрез изграждане продължение на пешеходна зона по ул."Ген. Скобелев" до парк „Розариум“.

Общественото обсъждане ще се състои на 17 юли 2019 г., сряда, от 17.30 часа в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4.

Цялото проектно решение на пешеходната зона по ул. "Генерал Скобелев" е решено на модулен принцип.

С проекта гражданите могат пдробно да се запознаят на сайта на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/page-9081.html