Обръщение на  обществения посредник

УВАЖАЕМИ МЛАДИ ЧОВЕЧЕ,
ТИ,КОЙТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ УПРАЖНИШ КОНСТИТУЦИОННОТО СИ ПРАВО ДА ГЛАСУВАШ ,

На 27 октомври 2019 г. гласуваме за кмет на община, за общински съветници, а живееите в малките населени места гласуват и с още една бюлетина- за кмет на кметство.
Не защото някой ти е наложил, не защото някой ще се опита да „купи” гласа ти, а именно защото :
- гласуването е израз на активна гражданска позиция;
- чрез това гласуване ти избираш органите на местната власт и местното самоуправление, които ще те представляват през следващите четири години и ще защитават и зачитат твоите интереси.

На посочения линк можеш да се информираш допълнително за механизма на гласуване на местните избори:
https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

Ако един от кандидатите за кмет на община или кмет на съответното кметство не получи изискуемия брой гласове, то седмица по-късно, на 3-ти ноември, ще се проведе балотаж.
Общинските съветници се избират само на 27 октомври тази година.

Няма поправителен!

Всеки български гражданин може да направи справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на посочения интернет адрес:
http://www.grao.bg/elections/


ТИ СИ ЗНАЧИМ! ГЛАСУВАЙ!

ТВОЯТ ГЛАС НАИСТИНА Е ВАЖЕН!

С уважение,

ГИНКА ЩЕРЕВА

Обществен посредник на община Казанлък