Фирмата, която почиства речното корито на р. Тунджа в участъка до казанлъшкото с. Розово, временно прекратява дейностите там, след като като жителите на селото излязоха на протест на 5 февруари. За решението си уведомява самата фирма „Ин Строй Ком-Георгиеви“ ООД в писмо до областния управител на Стара Загора Гергана Микова. В писмото се казва, че във връзка с извършената на 4 февруари проверка за изпълнение на дейностите по почистване на речното корито на р. Тунджа от наносни отложения, дървесна и храстова растителност и създаденото напрежение сред населението на с. Розово, тя прекратява временно дейността си до изясняване на всички обстоятелства, считано от 5 февруари 2019 г. Според „Ин Строй Ком-Георгиеви“ ООД, изпълняваната до момента дейност е в съответствие с одобрения проект и издаденото разрешително за ползване на воден обект.

На 5 февруари т.г. около 20 души от казанлъшкото село Розово се събраха на моста край населеното място, за да изкажат притесненията си от действията на фирма „Ин Строй Ком-Георгиеви“. С тях се срещна областният управител Гергана Микова.

Дружеството работи на мястото от няколко години по проекта за почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на реката. Хората обаче изразиха своите притеснения, че фирмата превишава зададените й по проекта задължения и извлича големи количества инертен материал от речните легла. Розовци заявиха, че екологичното равновесие в района е нарушено, растителността съхне, нивото на подпочвените води е паднало критично ниско и това създава предпоставки за срутване на основите на моста, който свързва няколко села с близкия Казанлък.

Ден по-рано, на 4 февруари, комисия от Областна администрация посети мястото и сигнализира веднага за проблема „Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив. Тя е компетентният орган, който трябва да извърши оглед и да се произнесе дали има нарушения при изпълнението на дейностите по почистване на речното корито на р. Тунджа.