„Арсенал“ АД търси да назначи специалисти за следните работни позиции, с месторабота в Казанлък:


1. Инженер проектант по част Електро
2. Инженер проектант КИП и А / Контролно-измервателни прибори и Автоматизация/
3. Инженер проектант Електро и КИП и А

Изисквания към кандидатите:


Висше техническо образование- бакалавър или магистър
Владеене на чужди езици е предимство
Компютърни умения – MS office, Internet, Auto CAD, EPLAN, софтуер за управление и проектиране
Опит в проектирането на системи за управление, базирани на промишлени контролери, КИП и А съоръжения, промишлена автоматизация и електроинсталации
Познания в съответната нормативна база и специализирани софтуерни продукти
Личностни качества: способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организиране, прецизност

Необходиим документи за кандидатстване:

Автобиография
Актуална снимка
Мотивационно писмо

Фирмата предлага много добро възнаграждение.

Лице за контакт:

Васил Вълчев
телефон: 0888 510 231


Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД/ Закон за защита на личните даннни/.
Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.Повече информация отдел „ Личен състав“ на фирмата,
на телефон: 0431/ 5 77 47

Документи и формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на "Арсенал" АД

arsenal@arsenal-bg.com/kadri
или получени от гише „Пропуски“ на централен портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 8,30 до 15,30 часа, на адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4

Документи за кандидатстване могат да се получат и в Приемната на „Арсенал“ АД, на същия адрес.