„Арсенал“ АД - Казанлък

Търси да назначи

Специалисти:

- Инженер – металург

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Металознание и термична обработка на металите“ или други подобни; Средно-техническо образование с продължаване на обучението.
Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси по термична обработка, коване и обемно щамповане на метали сплави. Работа със специализиран софтуер.

- Инженер – конструктор

Образование и квалификация: Висше техническо образование.
Допълнителни изисквания: Разработване на конструкторска документация на приспособления и екипировка за нанасяне на химични, галванични и лакобояджийски покрития.

- Инженер-технолог на пластмасите и каучука

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Технология на пластмасите и каучука“ или други подобни. Средно техническо образование с продължаване на обучението.
Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за преработване на пластмаси и каучук чрез щприцване и пресоване.

- Инженер химични процеси

Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.
Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за нанасяне на химични и галванични покрития и за защита на металите от корозия.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.

Работници по следните професии:

- Фрезисти – 10 души, мъже и жени;
- Окачествители – 5 души, жени;
- Бояджии промишлени изделия, на 8-часов работен ден – 7 души, 3 мъже и 4 жени, със средно или основно образование;
- Производствени контроли, на 8-часов работен ден – 4 души, жени, със средно образование;
- Бояджии промишлени изделия, на 7-часов работен ден - 2 души, мъже, със средно или основно образование;
- Производствени контроли, на 7-часов работен ден – 3 души, жени, със средно образование.

„Арсенал“ АД е най-големият работодател в България в сфера "Машиностроене", с широка и разностранна социална политика – предоставят се месечни ваучери за храна, осигурено е столово хранене и редица други.

Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят документи от сайта на „Арсенал“ АД www.arsenal-bg.com/kadri или да ги получат от Офис № 1 – Пропуски, на Централния портал, от 07.00 до 17.00 часа.

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени в град Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, Офис № 4. Работно време на офиса: всеки делничен ден.

Тел. за контакти: 0431/57747