Със заповед №2348 от 23.11.2023 г. на кмета на Казанлък е въведено еднопосочното движение на МПС за седем улици в града. Спирането и паркирането ще се извършва съгласно Закона за движение по пътищата. Ето и кои са улиците с еднопосочно движение:
1. ул. „Бузлуджа“, в участъка от кръстовището с ул. „Шейновска“ до кръстовището с ул. „Капрони“ в посока север-юг.
2. ул. „Петко Д. Петков“, в участъка от кръстовището с ул. „Шипченска епопея“ до кръстовището с ул. „ Капрони“ в посока юг-север.
3. ул. „Константин Иречек“, в участъка от кръстовището с ул. „Петко Д. Петков“ до кръстовището с ул. „ Орешака“ в посока запад-изток.
4. ул. „Перник“, в участъка от кръстовището с ул. „ Орешака“ до кръстовището с бул. „ Освобождение“ в посока изток-запад.
5. ул. „ Д-р Петър Берон“, в участъка от кръстовището с бул. „Освобождение“ до кръстовището с ул. „ Орешака“ в посока запад-изток.
6. ул. „Страхил войвода“, в участъка от кръстовището с ул. „Бузлуджа“ до кръстовището с бул. „ Освобождение“ в посока изток – запад.
7. ул. „Сергей Румянцев“, в участъка от кръстовището с бул. „Освобождение “ до кръстовището с ул. „Орешака“ в посока запад-изток.