Незаети работни места в Казанлък и региона Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места към 18 май, 2021 г.
Продължава търсенето на висш медицински персонал за Казанлък – лекари по вътрешни болести, нефрология, педиатрия и дентална, орална и лицево-челюстна хирургия; специализанти по нервни болести, образна диагностика, хирургия и уши-нос-гърло; 6 медицински сестри и две акушерки.
Свободни са две преподавателски длъжности – по английски език и по математика, информатика и компютърни науки.
За специалисти с висше образование се предлагат длъжностите: инженер-конструктор, асистент, ветеринар, ръководител база, технически секретар.
Средно техническо образование и опит се изисква за електротехник, водопроводчик, монтьор, шлосер, заварчик и огняр.
Най-много са свободните работни места за професии като: монтажник на изделия от метал, машинен оператор на сондажно оборудване и на производство на експлозивни вещества, стругар, фрезист, шлайфист.
Търсят се работници и за строителството.
Във филиалите на ДБТ са подадени свободни работни места само за една медицинска сестра и четирима продавач-консултанти, за които се изисква да живеят в община Павел баня.
Пълната информация за свободните работни места клиентите на Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък могат да получат от трудовите посредници, ако са регистрирани като активно търсещи работа и отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.