Не е шега: от 1-ви април вдигат заплатите в "Арсенал"
Новината е факт и не е първоаприлска шега, независимо от календарното й съвпадение с този ден. Това съобщи изпълнителният директор на „Арсенал“ Николай Ибушев.
Новината е отразена и на първа страница в новия, 129 брой на фирмения вестник " Трибуна Арсенал" на първа страница .


Увеличението на заплатите ще засегне около 6 220 работници или над 75% от работещите в дружеството. В годишен размер сумата, която отива допълнително за заплати на работещите, е близо 6 милиона лева.
Решението за ръста на възнагражденията от 1-ви април е взето от ръководството на дружеството.
Това е второто увеличение на работните заплати в „Арсенал“ само 3 месеца, след като от 1-ви декември 2015 година основните работни заплати на заетите в дружеството бяха увеличени средно с 10%, като тогава заплатите на заетите в техническите звена на фирмата бяха увеличени с над 30%.
Новото увеличение, което влиза в сила от 1-ви април, е за заетите в материалното производство и се отнася по-конкретно за следните категории работещи:


Със сериозна сума се увеличават договорените работни заплати на всички началник-цехове, техните заместници, началник-участъци, началник-смени и звена, работещи пряко в материалното производство. Размерът на това увеличение ще е различен в зависимост от извършената през месец март категоризация на цеховете.


Увеличават се и работните заплати на главните механици и енергетици във всички заводи на територията на фирмата, допълни още изпълнителният директор Николай Ибушев.
От днес на практика двойно се увеличава размерът на месечната премия, която се дава при изпълнение на утвърдената производствена програма. Така от 5 % досега от 1-ви април тя става 10%. Увеличението важи за всички категории персонал в производствените цехове и работещите в енергомеханичните отдели на фирмата /ЕМО/, включително механици и енергетици в Завод 12.

Също от първи април се въвеждат и допълнителни месечни стимули за работещите в непрекъснат цикъл на работа за всички категории персонал в материалното производство. Месечните стимули ще са в размер до 30% върху договорената основна работна заплата за действително отработено време и при минимум 15 работни дни, уточни механизма Янко Костадинов, директор „Финанси и икономика“ на „Арсенал“ АД.
Месечни стимули ще има и за работещите на двусменен и трисменен режим на работа, също за всички категории работещи пряко в материалното производство. Тези стимули ще са съответно 5% и 10% върху договорената основна работна заплата за действително отработеното време, но не по-малко от 15 работни дни в месеца. Размерът на допълнителните месечни стимули ще е 5% за работещите на две смени и 10% за работещите на 3-сменен режим на работа.

Новите стимули ще бъдат отразени във Вътрешните правила за организация на работната заплата, като част от КТД на фирмата.

С новото увеличение на трудовите възнаграждения средната работна заплата в „Арсенал“, заедно с допълнителните стимули и доплащания, които се изплащат, и ваучерите за храна, става не само по-голяма от средната за страната в отрасъл „ Промишленост“, а и по-висока от средната за страната в т. нар. частен сектор. Това показват първоначалните изчисления, според директора „Финанси и икономика“ на фирмата Янко Костадинов.

След това увеличение средните работни заплати за някои особено важни и дефицитни за дружеството професии ще станат доста по-високи от средните за страната в съответните професии.
Така например, ръководителите на производствени звена ще получават заплати от 1 200 до 1 600 лева, технолози и конструктори – от 1000 до 1 500 лева, стругари, фрезисти, инструменталчици-шлайфисти, оператори на металорежещи машини с ЦПУ – от 800 до 1 200 лева. Настройчиците ще получават заплати от порядъка 1 000 - 1 500 лева.

Директорът по въпросите на финансите съобщи също, че само за миналата година ръстът на средната работна заплата в „Арсенал“ е 17,22% в сравнение с предходната 2014 година.
С въвеждането на новото увеличение на заплатите от 1-ви април тази тенденция ще се запази и през настоящата спрямо предходната година, допълни Янко Костадинов.

Още от новия брой на вестник "Трибуна Арсенал", може да четете тук: http://www.zakazanlak.bg/archive/129.pdf