Над 500 млн. евро помощ срещу безработицата предлага ЕК на България

Европейската комисия е предложила България да получи 511 млн. евро помощ по схемата SURE за борба с безработицата. Сумата не е окончателна - тя тепърва трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Средствата се дават под формата на заем с изгодни условия.

Схемата е една от трите "спасителни мрежи" за работниците, бизнеса и държавите в ЕС. Средствата по SURE трябва да се използват за национални схеми за краткотрайна заетост и други подобни мерки, особено за самонаетите лица. Целта е страните членки да могат да се справят с внезапно повишаване на обществените разходи, за да опазят заетостта.

Общо комисията предвижда да заеме 81.4 млрд. евро на 15 държави членки, които вече са поискали помощ. Най-голям размер финансово подпомагане за борба с безработицата е поискала Италия - 27.4 млрд., следвана от Испания - 21.3 млрд., Полша - 11.2 млрд., Белгия - 7.8 млрд., Румъния - 4 млрд., Гърция - 2.7 млрд., Чехия - 2 млрд., Словения - 1.1 млрд., Хърватия - 1 млрд. Сред държавите с по-малки заявки са Словакия - 631 млн., Литва - 602 млн., Кипър - 479 млн., Малта - 244 млн. и най-скромна е сумата, поискана от Латвия - 192 млн.

Португалия и Унгария също са изпратили формални искания, които са в процес на оценяване и скоро комисията би трябвало да обяви предложението си за тях.

„SURE бе една от първите предпазни мрежи, които решихме да създадем, за да гарантираме, че работниците имат доход, докато нямат заетост, и че работните им места ще бъдат запазени. Тя ще помогне за по-бързо възстановяване", коментира еврокомисарят по заетостта и социалните права в Европейската комисия.

Източник: Дневник