4 257 000 лв. са вложени в сферата на образованието през годината в община Казанлък, става ясно от отчета на кмета Галина Стоянова, информира общинският пресцентър. Средствата са осигурени от европейско, национално и местно финансиране. Създадени са нови класни стаи и занимални, усилено се работи по облагородяване на дворните пространства, след като сградите на образователната инфраструктура бяха основно ремонтирани през последните години. Изграждат се нови детски площадки, отговарящи на всички европейски изисквания. 289 000 лв. са вложени за ремонт на детските ясли в Казанлък. За тях беше обновено специализираното оборудване, закупени са 17 нови стерилизатори на обща стойност 46 000 лв.

През 2022 г. Община Казанлък е инвестирала близо половин милион лева от общинския бюджет в сферата на образованието. Сред по-големите изпълнени обекти е ремонтът на дворното пространство на ОУ „Никола Вапцаров“ и ПГ „Академик Петко Стайнов“ на стойност 170 000 лв. В ДГ №16 „Роза“ бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност на стойност 210 000 лв. Вътрешният ремонт на сградата включва още поставяне на ламиниран паркет и боядисване на две занимални. В централна сграда на ДГ № 18 „Пчелица“ - Казанлък, със средства от бюджета на община Казанлък се изграждат три изцяло нови детски площадки с нови съоръжения за игра, на стойност 66 000 лв. В други пет детски градини в Казанлък бяха изградени нови площадки за игра.

Община Казанлък инвестира в обновяване на инфраструктурата на общо четири филиала на детски градини по населени места с подобрения в материалната база. В СУ „Екзарх Антим I“ - Казанлък, бе изграден модерен, изцяло нов оборудван и обзаведен STEM-център по природни науки, изследвания и иновации. Той бе официално открит на 15-и септември тази година. Финансирането е по Национална програма на Министерство на образованието и науката за изграждане на училищна СТЕМ среда. Инвестирани са 600 000 лв. за цялостното изграждане на Центъра, като 300 000 лв. са осигурени от МОН и 300 000 финансиране от училището. Изградени и обособени са още зони за провеждане на учебни занятия и спорт на открито във вътрешния двор на училището. Обособява се и музей по повод предстоящия юбилей на институцията.

През 2022 г. бюджетът за даровити деца по Общинската програма за закрила на детето (ОПЗД) бе увеличен до 36 000 лв. Завишеният бюджет е за нарастване на броя на едногодишните стипендии, които Общината традиционно предоставя на талантливи ученици от училищата, съгласно приетите правила и критерии. Със средствата по ОПЗД се подпомага също и участието на деца и ученици в състезания, фестивали, конкурси и др. на национално и международно ниво, за стимулиране на тяхната изява и развитие на талантите и способностите им.

За периода от м. октомври 2021 г. до м. септември 2022 г. бяха присъдени 7 едногодишни стипендии на ученици, получили призови места на национални и международни фестивали, конкурси, състезания и др., а през м. септември 2022 г. са одобрени нови 10 стипендианти в областите на науката, изкуството и спорта.

За труда на всички служители в детско и училищно здравеопазване бе постигнато увеличение на основните месечни заплати с 30 на сто.