2 199 931 лв. по бюджетите на общините и 232 753 лв. - по бюджета на Министерството на образованието и науката, или общо 2 432 684 лева ще се разпределят за физическо възпитание и спорт за общинските и частни детски градини и училища, и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката. С предоставените средства ще се финансират одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2020 година, реши правителството.

Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортно-състезателната дейност на децата и учениците. Те се определят за бюджетна година на базата на разработени от общинските, частните и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в тях.

Целта на проектите е повишаване на здравната култура, укрепване нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.