Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и до управителя на ВиК Стара Загора - Радостин Миланов, в която препоръчва да не се прилага така утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена за водата в областта.
Поводът са множеството жалби на граждани до институцията на националния обществен защитник, които протестират срещу драстичното увеличение на цената на водата за 2023 г. в Стара Загора. Омбудсманът отбелязва, че за последните шест месеца тя е повишена втори път, а в рамките на последната година е нараснала с над 50% и сега вече е 4.61 лв. за кубик. Но в същото време качеството на услугата не се подобрява.
Проф. Ковачева посочва данните от Доклада на работната група и от Годишния доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г., съгласно който ВиК Стара Загора има неизпълнение на 16 от 30 показатели за качество, сред които „общи загуби на вода", „налягане на водоснабдителната система“, „рехабилитация на водопроводната мрежа“ и др.
Омбудсманът припомня, че още по време на общественото обсъждане на предложената от ВиК цена, е подчертала, че ако КЕВР одобри предвиденото увеличение за областта, съществува риск хората в региона да бъдат поставени във фактическа невъзможност да плащат сметките си за вода.
„По този начин, освен че ще се задълбочи социалното изключване на гражданите, ще нараснат несъбираемите вземания на ВиК оператора“, категорична бе тогава проф. Ковачева.
По повод постъпили оплаквания на старозагорци за лоша инфраструктура в града, проф. Ковачева настоява да бъде информирана и за предприетите действия след ремонтните дейности през м.г. по ВиК инфраструктурата, с цел привеждане на засегнатата улична мрежа в съответствие с утвърдените стандарти и норми, позволяващи тяхното безопасно ползване, както и за повишаване чистота на въздуха.